Historik

Skulptören Arvid Källström var en av initiativtagarna. Från ”Det startade 1958” vid 60-årsjubileet på Vandalorum.

Smålands Konstnärsförbund bildades 1958.

Det var på Konstnärsgården i Jönköping Smålands Konstnärsförbund bildades 1958. Initiativtagare var Calle Johansson i Rydaholm vilken förberett intresset genom att resa runt och kollat om intresse fanns hos andra konstnärer. Han hade en trehjuling med motor och såväl fordonet som Calles resor har gett upphov till historier som en Albert Engström skulle haft glädje av.

Enligt stadgarna skulle Förbundet vara en kamratförening men medlemsskap förutsätter naturligtvis också ett gott konstnärsskap. Inval av ny medlem skulle bedömas av en jury. Utöver kamratskapet skulle man genom sammanhållning också kunna påverka de offentliga inköpen av konst som på den tiden gjordes av någon tjänsteman. Vid sjukhusen av t.ex. husmor.

Viktigt var att konstnären var född eller verksam i Småland, men kunde vid invalstiden vara bosatt någon annanstans. Fritiof Berglund, som var bosatt och född i Göteborg kunde bli invald genom att Sigge Ljungberg lät meddela att Fritiof var avlad i Småland. Huruvida Sigge gick i godo för för uppgiften minns jag inte.

Ett förberedande första möte var i köket hos Sven Ljungberg där riktlinjer drogs upp. Men själva bildandet skedde vid ett möte på Konstnärsgården i Jönköping där en interimstyrelse valdes med Gustaf Sjöö som ordförande. Många konstnärer från Jönköpings, Kalmar och Kronobergs Län var på plats. Till den första styrelsen utsågs sedan Calle Johansson, ordf. Ragnar Persson kassör, Classe Campbell sekr., övriga ledamöter var Folke Eriksson och Sven Ljungberg.

Förbundets sammanträden förlades ofta till olika stadshotell i Småland vilket bidrog till att många medlemmar kom. Där fanns ofta bra lokal att mötas i, och man kunde få en bit mat.

Medlemmarna i Smålands konstnärsförbund har under årens lopp betytt mycket för konstlivet i södra Sverige. Förbundet var också initiativtagare till Smålands Konstarkiv som startade sin verksamhet 1964.

Projekt Vandalorum fick sin grundplåt av Smålands Konstnärsförbund.

Varken Smålands Konstarkiv i Värnamo eller projekt Vandalorum av mer internationell betydelse, hade kunnat bli mer än fantasiprodukter om inte medlemmarna i Smålands Konstnärsförbund gett sitt stöd och ekonomiskt utrymme att föra idéerna framåt med sin tydliga identitet och allt starkare auktoritet.

skrivet av Sven Lundh i katalogen till 50-årsjubiléet