Styrelsen

Ordförande: Ava Ann-Marie Valsten (och suppleant till Konstarkivets styrelse)    tel: 073-949 68 43 forbundet@smkf.org 

Vice ordförande: Roger Simonsson

Sekreterare: Cissi Svärdström

Kassör: Åke Bergqvist        ekonomi@smkf.org

Ledamöter: Ulla Hultberg, Annika Jarring och Karin Lundh som representant för Smålands Konstarkiv

Suppleanter: Lena Blomqvist, Stina Siljing och Sven Karlsson

Valberedning: Rolf Pettersson, Ellen Ehk