Höstmöte

VARMT VÄLKOMNA TILL HÖSTMÖTE SÖNDAG 20 NOV. KL.13 

I GALLERIET PÅ VANDALORUM

Styrelsen i Smålands Konstnärsförbund har inbjudit författare och debattör LENA ANDERSSON till ett samtal under rubriken: ”Konsten mellan yta och djup”.  

Konstarkivets verksamhetsledare Nicolas Hansson och konstnär Remus Wilson skall vara med i samtalet men tanken är också att publiken skall kunna vara delaktig. 

Lena Andersson är känd för ett flertal böcker, nu senast ”Koryféerna” utgiven i år. 

2013 fick hon Augustpriset för boken ”Egenmäktigt förfarande”. Särskilt intressant är hennes projektet tillsammans med konstnären Dan Wolgers på Spritmuseum 2016. Det resulterade bl.a i boken ”Egentligheter”.

Klockan 13.30 börjar Samtalet i Galleriet

15.30 gör Nicolas Hansson en visning i Ladorna.