Under rådande omständigheter

Plats: Lada 3 i Vandalorum

Datum: 19 september – 29 november 2020

Den rådande situationen kring covid-19 har slagit hårt mot kulturen i stort och i synnerhet de individuella kulturskaparna.

Genom utställningen ”Under Rådande Omständigheter” vill Smålands Konstarkiv erbjuda konstnärer, formgivare och konsthantverkare bosatta i Småland en möjlighet att ställa ut verk till försäljning.

Vid försäljning väljer vi som arrangör att inte ta ut provisionsavgift, Mu-ersättning betalas ej ut. Den ursprungliga hängningen är inte beständig utan när ett verk är sålt ersätter konstnären det med ytterligare ett verk.

På så vis ökar intäktsmöjligheterna för utställarna och utställningsrummet blir i ständig förändring. Denna utställning är ett sätt för oss som institution att stötta det professionella konstlivet i Småland.

Smålands Konstarkiv bildades 1965. Konstarkivet finns i dag i Vandalorum som en självständig stiftelse. Varje år produceras 4-5 utställningar med en koncentration kring regionalt anknutna konstnärer.

___________________________________________________________________________________________

Vem kan delta ?

Konstnärer, formgivare och konsthantverkare bosatta i Småland. Du ska bedriva professionell verksamhet och fullgjort högre konstnärlig utbildning och/eller varit yrkesverksam genom regelbundna utställningar eller konstnärliga uppdrag under minst fem års tid. Alternativt vara medlem i Smålands Konstnärsförbund.

Vad kostar det?

Det är kostnadsfritt att ansöka och delta.

Hur görs en intresseanmälan?

Skicka in:

  1. Material som styrker ovan nämnda kriterier
  2. Kontaktuppgifter

linda.larsen@smalandskonstarkiv.se

Linda Larsén

Smålands Konstarkiv

Box 404

331 24, Värnamo

När är sista anmälningsdatum?

17 Augusti 2020

När och hur får jag svar på min anmälan?

Senast den 1 september. Besked skickas till angivna kontaktuppgifter. Då följer även information kring inlämning av verk m.m.

Vid frågor kontakta:

Linda Larsén

linda.larsen@smalandskonstarkiv.se

0370-30 22 06 (måndag-onsdag kl. 8-17. Semester v.28-32)