Bilder från höstmötet

En ny idé prövades då fem medlemmar fick presentera sina konstnärskap för kollegorna. Här syns Fanny Spång, Kristina Gadh, Helena Felldin, Erik Wennerstrand och Set Söderholm tillsammans med ordförande Ava Valsten.
Remus Wilson presenterade sin utställning i Lada 3. Foton: Annika Jarring

Höstmöte

VARMT VÄLKOMNA TILL HÖSTMÖTE SÖNDAG 20 NOV. KL.13 

I GALLERIET PÅ VANDALORUM

Styrelsen i Smålands Konstnärsförbund har inbjudit författare och debattör LENA ANDERSSON till ett samtal under rubriken: ”Konsten mellan yta och djup”.  

Konstarkivets verksamhetsledare Nicolas Hansson och konstnär Remus Wilson skall vara med i samtalet men tanken är också att publiken skall kunna vara delaktig. 

Lena Andersson är känd för ett flertal böcker, nu senast ”Koryféerna” utgiven i år. 

2013 fick hon Augustpriset för boken ”Egenmäktigt förfarande”. Särskilt intressant är hennes projektet tillsammans med konstnären Dan Wolgers på Spritmuseum 2016. Det resulterade bl.a i boken ”Egentligheter”.

Klockan 13.30 börjar Samtalet i Galleriet

15.30 gör Nicolas Hansson en visning i Ladorna.

Fortsättning följer…

Utställningen Under rådande omständigheter förlängs till 10/1 2021. Här syns verk av Birgitta Wikström, Linnea Åhlander och Magnus Petersson, bilder som Smålands Konstarkiv har lagt upp på Instagram.

Under rådande omständigheter

Plats: Lada 3 i Vandalorum

Datum: 19 september – 29 november 2020

Den rådande situationen kring covid-19 har slagit hårt mot kulturen i stort och i synnerhet de individuella kulturskaparna.

Genom utställningen ”Under Rådande Omständigheter” vill Smålands Konstarkiv erbjuda konstnärer, formgivare och konsthantverkare bosatta i Småland en möjlighet att ställa ut verk till försäljning.

Vid försäljning väljer vi som arrangör att inte ta ut provisionsavgift, Mu-ersättning betalas ej ut. Den ursprungliga hängningen är inte beständig utan när ett verk är sålt ersätter konstnären det med ytterligare ett verk.

På så vis ökar intäktsmöjligheterna för utställarna och utställningsrummet blir i ständig förändring. Denna utställning är ett sätt för oss som institution att stötta det professionella konstlivet i Småland.

Smålands Konstarkiv bildades 1965. Konstarkivet finns i dag i Vandalorum som en självständig stiftelse. Varje år produceras 4-5 utställningar med en koncentration kring regionalt anknutna konstnärer.

___________________________________________________________________________________________

Vem kan delta ?

Konstnärer, formgivare och konsthantverkare bosatta i Småland. Du ska bedriva professionell verksamhet och fullgjort högre konstnärlig utbildning och/eller varit yrkesverksam genom regelbundna utställningar eller konstnärliga uppdrag under minst fem års tid. Alternativt vara medlem i Smålands Konstnärsförbund.

Vad kostar det?

Det är kostnadsfritt att ansöka och delta.

Hur görs en intresseanmälan?

Skicka in:

  1. Material som styrker ovan nämnda kriterier
  2. Kontaktuppgifter

linda.larsen@smalandskonstarkiv.se

Linda Larsén

Smålands Konstarkiv

Box 404

331 24, Värnamo

När är sista anmälningsdatum?

17 Augusti 2020

När och hur får jag svar på min anmälan?

Senast den 1 september. Besked skickas till angivna kontaktuppgifter. Då följer även information kring inlämning av verk m.m.

Vid frågor kontakta:

Linda Larsén

linda.larsen@smalandskonstarkiv.se

0370-30 22 06 (måndag-onsdag kl. 8-17. Semester v.28-32)

Väggen nu

På väggen i Coronatid visas ett urval grafiska blad som finns till försäljning.
Medverkande konstnärer
Hans Nygren
Kerstin Cedell
Karin Håkansson
Ronald Miller
Sven Ljungberg
Gittan Jönsson
Örjan Wikström