Övrigt

Blankett för medlemsansökan finns här. Skriv ut båda sidorna!

ansblankettsid1 och ansblankettsid2

 

Smålands Konstnärsförbunds bankgironummer 5040-3484